top of page
SCHOOLTEAMS basisonderwijs - diversiteit

Misschien...

... zijn jullie een school waar de (etnische, culturele of een andere vorm van) diversiteit heel groot of zichtbaar is. Jullie worden alle dagen geconfronteerd met de bijhorende uitdagingen.

... willen jullie de leerlingen een open blik op de wereld meegeven. Jullie willen hen maximaal begeleiden bij het leren leven in een superdiverse samenleving. Daarvoor zoeken jullie, heel praktijk gericht, lesmaterialen en -ideeën, van onthaalklas tot zesde leerjaar.

5.jpg

... hebben jullie de handen vol met de grote diversiteit binnen jullie klassen. Door maatschappelijke veranderingen, het Decreet Leersteun en andere evoluties zijn de leerlingen binnen de groepen zo verschillend dat jullie het moeilijk hebben om 'voor iedereen goed te doen'. Jullie zoeken tegelijk oplossingen voor de torenhoge werkdruk die dit meebrengt.

... wordt jullie schoolpubliek alsmaar diverser, met als gevolg dat oude, vertrouwde recepten niet meer werken. Dat creëert onrust, bij sommigen zelfs wat angst dat jullie minder kwaliteitsvol onderwijs kunnen bieden. 

... zijn er grote verschillen binnen het team op vlak van hoe mensen staan tegenover (verschillende vormen van) diversiteit en de vertaling ervan naar hun handelen in de klas. Jullie willen de neuzen in dezelfde richting krijgen.

8.jpg
1.jpg
4.jpg
6.jpg

Eén of meerdere keren JA? Of hebben jullie nog een heel andere reden om vorming over diversiteit in huis te halen?

WELKOM

Dit is waar we voor gaan

Of we nu kort of lang samenwerken, we bepalen samen de inhoud. Dit zijn enkele mogelijke doelen:

 • De essentiële kennis over diversiteit is in het team aanwezig en up to date. In de begeleiding kunnen we inzoomen op aspecten van diversiteit die voor jullie van groter belang zijn. Jullie hebben als team een gezamenlijke visie op diversiteit.
   

 • Jullie kennen en gebruiken verschillende strategieën om dagelijks om te gaan met de grote verschillen tussen kinderen, op een manier die jullie werkdruk verlaagt of onder controle houdt.
   

 • Jullie kunnen lesgeven en met geschikte technieken met kinderen in gesprek gaan over diversiteit en dat van onthaalklas tot zesde leerjaar.
   

 • Jullie begeleiden kinderen optimaal bij het leren samenleven in een superdiverse samenleving.

 • Jullie hebben een positieve band met alle ouders, omdat jullie ook hun onderlinge diversiteit erkennen en er passend mee omgaan.

Deze doelen, of een selectie ervan, pakken we aan op maat van de school.

profielfoto vierkant.jpg

Ik ben zelf leraar lager onderwijs.
Ik gaf voorlopig 12 jaar met veel plezier (en vallen en opstaan) les aan zowel kleuters als lagere schoolkinderen in Brussel en Aalst (België). Daarnaast gaf ik al 6 jaar vorming en ontwikkel ik didactische materialen, onder andere over diversiteit.

Steffie speaking vierkant.jpg

Ik houd van 'to the point', praktijk- gerichte vorming en begeleiding. Geen langdradige uiteenzettingen bij mij, maar inspirerende nascholingen waar je écht wat aan hebt. Met een stevige scheut humor. Intussen beleefden meer dan 5000 onderwijsmensen en 100+ schoolteams begeleiding,
the Steffie way.

Ik ben Steffie.

Leer me kennen door de foto's aan te wijzen.

Ontwerp zonder titel.jpg

Ik houd van de mogelijkheden die boeken geven om diversiteit op een toffe manier in de klas te brengen. Zelf ben ik de bezielster van de boekenreeks Lou (K. Amant - Clavis Uitgeverij). Ook aan andere boeken met een diversiteitshema en bijhorend didactisch materiaal werk ik regelmatig mee.

Steffi 20.05.20 1920 px-27b.jpg

Diversiteit is bij uitstek een thema in beweging, waar mensen heel uiteenlopende meningen over hebben. Daarom, en omdat het zo een boeiend thema is, school ik me voortdurend bij. Ik ga de moeilijke onderwerpen niet uit de weg. Ik duik er net volop in.

Zin in een voorsmaakje?

Check dan even deze video van mijn online nascholingsplatform. (7 min.)

Praktisch

Geef je eenmalige studiedagen of trajecten?

Beide. Enerzijds bied ik éénmalige vormingen op studiedagen of teamvergaderingen. De inhoud bepalen we samen, op maat van de school. Ik zorg voor een krachtige, inspirerende impuls waar jullie dan zelf verder mee aan de slag gaan.

Diversiteit is echter bij uitstek een onderwerp waarvoor mensen tijd nodig hebben om hun zienswijze én de vertaling ervan in de klas te laten evolueren. Daarom kiezen veel scholen voor een traject waarin we samenwerken gedurende een schooljaar of langer. De kans op duurzame evolutie wordt daarmee een stuk groter.

Hoe ziet de begeleiding er concreet uit?

We bepalen samen wat voor jullie de interessantste manier van werken is. Dat kan een combinatie zijn van onder andere: nascholing voor het hele of een deel van het team, coaching van directie of beleidsteam, individuele coaching van zorgcoödinatoren, ondersteuners of alle leerkrachten, intervisie, ...

Voor wie zijn deze vormingen geschikt?

Ik ga aan de slag met gemotiveerde schoolteams uit het basisonderwijs die diversiteit op een positieve manier willen benaderen. (Ik heb daarnaast ook enkele trajecten lopen in het secundair onderwijs - vraag me meer info.)

Is er evenveel aandacht voor kleuter- als voor lager onderwijs?

Ja, absoluut! Mogelijk verloopt en deel van de vormingen zelfs gedifferentieerd, zodat iedereen er het maximale kan uithalen.

Geef je deze vormingen op school of online?

Alles is mogelijk. Ik maak er een punt van dat mijn online vormingen en vormingen live op school even waardevolle, inspirerende belevenissen zijn. Wat de trajecten betreft, is de combinatie van beide ideaal (indien de corona-situatie het toelaat). Ik kom dan voor lange vormingen naar school, maar overleg- en korte opvolgingsmomenten kunnen evengoed online. Sowieso bepalen we dit in onderling overleg, ben ik flexibel en kan ik snel schakelen indien corona-maatregelen dat plots vereisen.

Je online nascholingsplatform, wat is dat precies?

'Positief voor de klas' is een groeiend online platform met inspirerende video's en audio's van 3 tot 15 minuten over de uitdagingen waar we in het onderwijs mee te maken hebben. De focus ligt op diversiteit en werkdruk, maar ook gerelateerde thema's zoals klas- en schoolinrichting en schoolbeleid komen aan bod. Voor scholen in traject is een jaarabonnement voor alle personeelsleden in de prijs inbegrepen. Je kan als school ook enkel op het platform abonneren (zonder andere vormingen). Alle info over het platform vind je hier.

Zij (en enkele duizenden anderen) beleefden al begeleiding,
the Steffie way

'Steffie heeft duidelijk feeling met het onderwijs en maakt gebruik van voorbeelden uit de eigen klaspraktijk. Er is een heel goede opvolging tijdens het hele proces.'


Hans Stevens - directeur SBS kermt

'De nascholingen van Steffie zijn 1 voor 1 top: professioneel, degelijk onderbouwd, creatief aangepakt, onmiddellijk bruikbaar in de praktijk, ... Top gewoon!'


Sylvia Carlens - leerkracht

aanbeveling1.png

Het feit dat je gedurende vele jaren zelf leerkracht was, maakt dat je weet wat er leeft op een basisschool en spreekt met kennis van zaken. Je vormingen waren een goede mix van theorie en praktijkvoorbeelden gebracht op een luchtige, vlotte en enthousiaste manier (en ja, ook met de nodige humor :-)!

Aan de hand van filmpjes, leesboeken, cijfers, … deelde je met ons heel wat informatie en inzichten met veel aandacht en tips voor de dagdagelijkse praktijk. Na deze vormingen werden onmiddellijk enkele zaken aangepast: aanbod in de hoeken (kleuter), geven van instructies (lager), schoolregels (schoolbrochure) maar vooral … onze kijk op onze leefwereld!


Luc Scheppers - directeur VBS Harten Troef Pepingen

Ik had het genoegen jou in ons team aan het woord te laten omtrent diversiteit en gendervriendelijk beleid.

Je wist dat op een heldere, overtuigende en boeiende wijze te doen.

Met een berg aan ideeën en concrete voorbeelden wist je, steeds met een vleugje humor, de grote groep collega’s mee te nemen en te laten reflecteren over hun eigen aannames en gewoontes.

Je vorming was overtuigend, soms confronterend maar heel aanstekelijk om nadien toch met een frisse kijk terug naar de klasvloer te gaan.

Hartelijk dank voor wat je voor ons betekende.


Tamara Sinia - coördinerend directeur scholengemeenschap Gent Babbel

Mijn team en ik hebben het genoegen gehad om met Steffie samen te werken. Zeer inspirerend en soms ook confronterend. Altijd op een zeer leuke en aangename manier gebracht. Geen vervelende uiteenzettingen met Steffie, dat is zeker. Tot op heden denken we nog vaak terug aan de tips die we meekregen.


Aurore Sirjacq - directeur GBS Kameleon Anderlecht

Overzicht en prijzen

Traject - op maat

inhoud:

​In een vrijblijvend intakegesprek bekijken we of jullie noden en mogelijkheden en mijn expertise een match zijn. Indien dat het geval is, bepalen we samen de inhoud en het programma van een traject. 

Prijs:

te bepalen

Traject - standaard

inhoud:

 • vrijblijvend intakegesprek

 • 2 vormingen van een halve dag, op maat, op school of online

 • 4 extra begeleidings-uren online of op school (extra vormings-momenten, overleg, ...)

 • onbeperkt toegang tot het online nascholings-platform voor alle personeelsleden

Prijs:

2150 euro

Eén vorming

inhoud:

 • vrijblijvend intakegesprek (30 min.)

 • 1 vorming op maat,
  op school of volledig online, indien gewenst of vereist door corona-maatregelen.

 • Bij de vormingen van één dagdeel of een volledige dag is een digitaal nazorgoverleg van 30 min. inbegrepen.

Prijs:

- sessie van 2 uur:
480 euro

- halve dag:

520 euro

- hele dag:

950 euro

Prijzen zijn exclusief BTW, tenzij expliciet anders aangegeven.
Bij sessies op school worden verplaatsingskosten aangerekend aan het op dat moment geldende tarief.

Graag een vrijblijvend intakegesprek? Een vraag?

Bel 0495 20 22 46 of vul dit formulier in.

bottom of page