top of page

Cookiebeleid STEFFIE DE BAERDEMAEKER  (september 2020)


De website www.steffiedb.be is eigendom van mevrouw Steffie DE BAERDEMAEKER, ingeschreven als eenmanszaak in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0749.511.773, gevestigd te 9320 AALST, Ijzerenwegstraat 37, tel. +32(0)495 20 22 46, e-mail info@steffiedb.be, website www.steffiedb.be, (hierna genoemd STEFFIE).

Door de toegang tot en het gebruik van de website, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden omtrent cookies.

Lees deze verklaring aldus aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over welke cookies worden gebruikt.


- Het gebruik van “cookies”.


Tijdens een bezoek aan de site van STEFFIE kunnen 'first party cookies' en ‘third party cookies’ op de harde schijf van de computer van de bezoeker geplaatst worden zoals deze worden voorzien door Wix. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van de computer of mobielapparaat geplaatst wordt wanneer de website geraadpleegd wordt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, enkel machines. 

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bijvoorbeeld de instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan. 

Meer informatie over de cookies die door Wix worden gebruikt, vindt u hier: https://support.wix.com/en/article/cookies-and-your-wix-site

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in, zoals bv. cookies van Facebook, Instagram of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

Via de instellingen van de internetbrowser, kan de bezoeker ervoor zorgen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat er een waarschuwing wordt ontvangen wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van de harde schijf worden verwijderd. Bepaalde grafische elementen kunnen hierdoor niet correct verschijnen en bepaalde applicaties zullen eventueel niet gebruikt kunnen worden. Wat betreft advertenties, kunnen cookies enkel worden gebruikt voor eigen advertentiedoeleinden (bv. retargeting).

- Google analytics 


De website van STEFFIE maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt eveneens gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Voor de cookies die door Google worden geplaatst, verwijzen wij graag naar hun eigen verklaringen op hun respectievelijke websites, waar wij aldus geen enkele invloed op kunnen uitwerken. Via de instellingen van de internetbrowser, kan de bezoeker dit weigeren. Hierdoor kunnen wellicht niet alle mogelijkheden van de website volledig worden benut. Door gebruik te maken van deze website geeft de bezoeker toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.


Heeft u vragen of opmerkingen? U kan altijd contact opnemen per mail aan info@steffiedb.be.


Aalst, september 2020

bottom of page